Kvalitetssigillet

Varje år sedan 1957 utfärdar Brödraskapet Saint-Etienne en kvalitetsstämpel som kallas «Sigille des Vins d’Alsace» i anslutning till årligen återkommande vinprovningar av viner, som medlemmar lämnar in för bedömning. Provningarna hålls i januari och juli för AOC Alsace och Alsace Grand Cru och i april för AOC Crémant d’Alsace.

Endast medlemmarnas viner får provas. De måste vara från näst sista årgången före provningen eller från tidigare år. Det kan till exempel gälla Vendanges Tardives och Sélections de Grains Nobles. Vinet ska vara buteljerat.

För att få utmärkelse av ett Confrériets sigill provas vinerna givetvis anonymt. En jury, bestående av medlemmar i Confrériet, vinodlare och andra experter måste ovillkorligen följa mycket stränga normer som satts gällande typicitet och kvalitet. Vinerna måste uppnå ett minimibetyg på 7/10 för varje kriterium. Vinerna skall därefter testas i ett laboratorium för kontroll av deras tekniska egenskaper.

De vinflaskor som fått ett sigill kan sedan visa upp Brödraskapets stämpel och dess äkthet kan kontrolleras.

Varje år publiceras en förteckning över alla Sigillviner, vilken ger detaljer om de prisbelönta vinerna per kommun och med producentnamn och uppgifter om producentens adress och telefonnum­mer. Förteckningen över viner med sigill är en viktig köpguide för privatpersoner och fackmän och kan erhållas från kansliet och på dess webbsida under rubrikerna «Våra viner», «Prisbelönta Alsaceviner» och «Confrérie Saint-Etiennes Sigill ».

Vid speciella «chapitres» och vid vinprovningarna som äger rum på Château de Kientzheim lämnar Confrériet aldrig ut namnet på producenterna vars viner - alltid med sigill - avsmakas inom slottets väggar.

Slutligen kommer varje vin som får sigillet också att införlivas i Brödraskapets historia. 12 flaskor av varje sigillvin läggs ner i oenoteket på Château de Kientzheim, som för närvarande har fler än 60 000 flaskor. På det sättet kompletterar Confrériet sin vinsamling med varje årgångs bästa viner.

I slottets underjordiska oenotek finns alltså vinerna med sigill tillsammans med de dyrbara flaskorna ur Méquillet´s samling, en samling viner, som mirakelräddades ifrån de bägge världskrigen och vars äldsta flaskor är från 1834.

Vinoteket sköts av unga medlemmar, som på det sättet visar sin uppskattning för sina föregångares skicklighet och för Brödraskapets kvalitetskriterier.

Pristagarförteckning kan erhållas från kansliet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.