Regler och traditioner

För den som vill veta mer om verksamheten i Brödraskapet Saint-Etienne och om den kultur som utövas inom dess ramar är artikel 1 i stadgarna talande: ”Ingen kan bli broder av Saint-Etienne om den inte tycker om glädje, god mat och Alsaceviner. In­trä­det kan endast bestämmas utifrån ett motiverat förslag från en annan behörig broder och efter styrelsens medgivande. Denna kommer dessutom att underkasta kandidaten en vinprovning ...” Brödraskapet Saint-Etienne förenar på det sättet alla som är vänner till Alsace, dess viner och dess gastronomi.

Brödraskapet består av Bröder och Systrar med olika grader som känns igen tack vare ett ordensband med en medalj och ett vinkrus. Lägsta graden är Apprenti - Lärling (ljusblått band). Därefter kommer Compagnon - Kompanjon (knallrött band) och slutligen Maître - Mästare (grönt band). Man uppnår olika grader efter successivt och allt svårare genomförda vinprovningar som hålls under högtiderna. Minst ett år måste gå mellan varje grad.

Några grader skapades enbart för de professionella – Vigneron - Vinodlare (guldfärgat och rött band) och Sénéchal - Hovmästare (vitt och guldfärgat band för alla gastronomiyrken). Dessutom kan vissa kända personer, utvalda av styrelsen, få utmärkelsen Oenophile - Vin- eller Gastronombroder/syster (purpurfärgat band) och d’Honneur - Hedersbroder/syster (grönt och rött band).

Brödraskapet har en ordförande (Grand Maître) som utses i ett roterande system en gång per år. Brödraskapet leds av sty­relsen (Grand Conseil), som är öppen för kvinnor sedan 1997 och administreras av kanslisten (Chan­celier-Receveur) och generalombudet (Délégué général).

Stora kammarherren (Grand chambellan) reglerar installationerna och övervakar ritualen tillsammans med ceremonimästaren (Maître des cérémonies). Stora ceremonimästaren (Grand massier) håller ordning under mötena. Munskänken (Échanson) serverar sina kollegor viner som lagras av oenotekets mäs­tare (Maître de l’Œnothèque) och härolden (Héraut) framför det traditionella högtidstalet.

Ett ungdomsråd där majoren (Major) är ordförande, samlar lärlingar yngre än 40 år. De arbetar aktivt med Brödraskapets aktiviteter och ansvarar speciellt för oenotekets underhåll.

Det skall tilläggas, att verksamheten i dag inte på något sätt är lika formalistisk, som det kan verka av denna beskrivning. Confrérie Saint-Étienne och dess chapitres kännetecknas av mycket lekfullhet, som skapar glädje och trivsel.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.