Svenska CSE

Svenska CSE - Confrérie Saint-Étienne, Délégation de Suède.

Sedan slutet på 1970-talet har det funnits nära relationer mellan Sverige och Confrérie Saint-Étienne och 2003 bildades la Délégation de Suède – alltså den lokala svenska avdelningen av detta vinbrödraskap. Från detta år har det också arrangerats ett chapitre årligen kombinerat med en vinmässa i vårt land.

Principen har varit att dessa chapitre har genomförts på olika platser, där det har funnits ett garanterat intresse för kvalitetsviner från Alsace men utanför de största städerna. Skälet för detta har varit, att det har blivit ett starkt fokus på Alsace på dessa platser. I de större städerna är man mer bortskämd med olika evenemang. Detta har inneburit att allt fler i vårt land har fått nära kopplingar till Alsace och dess viner. Detta är också den svenska delegationens ambition.

Under flera år har vi arbetat mycket på, att våra svenska medlemmar inte bara skall ha glädje av sitt medlemskap utan också direkt nytta. Sedan ett antal år får varje medlem ett medlemskort som ett bevis på sitt medlemskap. Detta förnyas årligen. Vi har haft många och ingående diskussioner med de ansvariga i Alsace att det skall knytas vissa direkta förmåner till den, som har betalt sin årsavgift. För närvarande har ett knappt 50-tal vinproducenter förklarat sig villiga att ge rabatter och gåvor till den, som besöker och inhandlar viner på plats i Alsace. Naturligtvis får man också ett särskilt gott bemötande i form av till exempel vinprovning vid besök. På hemsidan finns en förteckning över dessa producenter. Efter önskemål från Confrériet i Alsace publiceras inte i nuläget en samlad lista på, vilka dessa förmåner är. Vi kommer att ha kontakt med producenterna och be dem publicera på sina hemsidor, till vilka det finns hänvisningar på vår hemsida, de erbjudande de har till våra medlemmar. Om Ni önskar ha ett snabbt besked kan Ni vända Er till alsacevin@hotmail.com. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla de förmåner, som våra betalande medlemmar får. här kan också nämnas, att avgiften till våra chapitre är reducerad i förhållande till dem, som inte är medlemmar. Samma gäller för dem, som vill delta i chapitre på Château de Kientzheim

Vi har också kontakter med hotell och restauranger, som önskar ge våra medlemmar speciella förmåner. Information om aktualiteter från vinets Alsace kommer också att förmedlas via CIVA - www.vinsalsace.com - i Colmar, där Lena Martin, svenska och gift i Alsace sedan lång tid tillbaka arbetar. Hon kan nås på lena@civa.fr.

På vår hemsida kommer också information att ges om chapitre och övriga arrangemang på Château de Kientzheim. Information om övriga arrangemang kan hämtas på www.confrerie-st-etienne.com. Confrériet ger ut en tidning La Lettre och den kan ses på dess hemsida. Förhoppningen är att kunna sända ut den digitalt som t ex en PDF.

Medlemsavgiften är för år 2023 375 kronor. Vi har sedan ett par år gjort medlemskapet mer attraktivt för par genom att det blir en reduktion till 600 kronor för dem. Vi arbetar mycket intensivt för att utvidga informationen om Alsace, som kan vara intressanta för våra medlemmar.

Våra idéer har visat sig vara mycket lyckosamma. Vi har mött översvallande uppmärksamhet och intresse från producenterna i Alsace. Från början hade vi ett tiotal producenter representerade på våra mässor. Idag närmar sig antalet 30 och fler och fler producenter kommer själva till den svenska delegationens arrangemang.

2023 års chapitre i Sverige är planerat till Varberg den 28/1. Man kan anmäla sig till detta via anmälningssidan som ni når genom att klicka på fliken Chapitre Solennel 2023.

Väl mött på nästa års chapitre!

Johan Svensson
Délégué de Suède de la Confrérie Saint-Étienne

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.